V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13.člena in 23.člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05), zaradi upoštevanja rokov iz poziva Državne volilne komisije, ne moremo čakati na sklic redne seje, ampak moramo o zadevi odločati prej, zato sklicujem
1. IZREDNO  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v PONEDELJEK, dne 8. oktobra 2007 ob 18.00 uri v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo predlagam naslednji