Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
Številka: 032-0003/2010 – 1. IZR
Datum: 04.11.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena in 23. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09), zaradi nemotenega delovanja občinskega sveta, je potrebno čimprej imenovati delovna telesa in Nadzorni odbor. Ker  ne moremo čakati na sklic redne seje je sklicana
1. IZREDNA  SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
 ki bo v torek, dne 09. novembra 2010, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Predlog za imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Žirovnica

Informacije župana

zapisnik 1. izredne seje