Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si

Številka: 900-0001/2018 –  1. IZR
Datum: 14.12.2018

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18, UPB2) ter 13. člena in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14, 66/18), zaradi nemotenega delovanja občinskega sveta, je potrebno čimprej imenovati delovna telesa. Predlagani so tudi že člani za Svet časopisa, zato se bo hkrati potrjevalo tudi  Svet časopisa. Zaradi navedenega sklicujem

1. IZREDNO  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v ČETRTEK, 20. DECEMBRA 2018, ob 18.00 uri,
NA OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Predlog za imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
2. Predlog za imenovanje članov sveta časopisa občine Žirovnica, predsednika in namestnika predsednika sveta časopisa

 

Leopold POGAČAR
ŽUPAN