Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 900-0001/2014 –  1. IZR
Datum: 29.10.2014
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14) ter 13. člena in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14), zaradi nemotenega delovanja občinskega sveta, je potrebno čimprej imenovati delovna telesa in Nadzorni odbor. Ker  ne moremo čakati na sklic redne seje sklicujem
1. IZREDNO  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v PONEDELJEK, dne 03. novembra 2014, ob 18.00 uri,
NA OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:
Leopold POGAČAR
ŽUPAN
Gradivo si lahko zainteresirani ogledajo na internetni strani www.zirovnica.si, v pisni obliki pa tudi v Knjižnici Žirovnica.