V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem
1. KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v ČETRTEK, dne 16. novembra 2006 ob 18.00 uri v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
2. Potrditev mandatov občinskih svetnikov
3. Potrditev mandata župana
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja