Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
Številka: 032-0003/2010 – 1 kon.
Datum: 13.10.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) sklicujem
KONSTITUTIVNO SEJO OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŽIROVNICA,
 
ki bo v ČETRTEK, dne 21. oktobra 2010, ob 18.00 uri, v
ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1.     Imenovanje tričlanske mandatne komisije

2.     Potrditev mandatov občinskih svetnikov

3.     Potrditev mandata župana

4.     Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon 5 809 100.

                                                      Leopold POGAČAR
                                                               ŽUPAN