V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana;
13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek, dne 29. maj 2008, ob 18.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

13.seja-odgovor na pobudo t. 36-Konte

13.seja-odgovor na pobudo t. 37-Konte

13.seja-pobuda t.38-Konte

13.seja-pobuda t.39-Zupan

13.seja-pobuda t.40-Zupan

13.seja-vpraanja-pobude

13. seja-Doloitev novih deleev na N Jesenice – maj 08

13.seja-poroilo 2007-ztk

13. seja-Poslovno poroilo javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo irovnica za leto 2007

13.seja-poroilo 2007-RAGOR

13. seja-Poroilo o delu RAGOR za leto 2007

13.seja-poroilo 2007-ozg

13.seja-soglasje uspenost direktorja OZG 2007

13.seja-soglasje uspenost zaposlenih OZG 2008

13.seja-poroilo 2007-lekarne

13.seja-Letno porocilo za leto 2007-lekarne

13.seja-poroilo 2007-koncesija zobozdravstvo

13.seja-poroilo 2007-policijska postaja

13. seja-INFORMACIJA O DELU POLICIJSKE POSTAJE JESENICE OBINA IROVNICA ZA LETO 2007

13.seja-poroilo 2007-csd

13. seja-CSD JESENICE KOT KOORDINATOR

13.seja-pregled gozdarstva – zavod za gozdove

13.seja- Leto poroilo 2007 gozdarji

13.seja-Predlog imenovanja lanov sveta VUJD

13.seja-Predlog za lanstvo v SOS

13.seja-poroilo upana za 13. sejo

13. seja OS