V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS št. 39/06 in 61/07) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99,  Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05 in Uradni list RS št. 101/06 in 39/07) je sklicana
14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v četrtek dne 03. julija 2008 ob 18.00 uri v Čopovi rojsnit hiši Žirovnica.
Za sejo je predlaga naslednji dnevni red:

14. seja – pobuda t.41-Konte

14. seja – pobuda t.42 – g. Konte Duan

14. seja – pobuda t.43-Konte

14. seja – pobuda t.44-Konte

14. seja – pobuda t.46 – ga. Lidija Dornig

vpraanja-pobude

14. seja – JEKO-IN – mnenje na letno poroilo 2007

14. seja – Razveza pogodbe o gospodarjenju s stanovanji – Dominvest

14. seja – Prekvalifikacija stanovanj Zabreznica 5 iz slubenih v neprofitna

14. seja – predlog – nadomestna člana odbora za razpolaganja s sredstvi požarnega sklada

14. seja -Vzpostavitev javnega dobra v lasti občine

14. seja -poroilo upana za 14. sejo

14. seja OS