Številka: 900-0001/2014 – 2. IZR
Datum: 10.10.2017

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13, 50/14 in 7/17) ter 13. člena in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 23/99, 19/13-UPB1, 50/14), zaradi rokov, ki jih je postavila Državna volilna komisija za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta, ne moremo čakati na sklic redne seje, zato sklicujem

2. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,  ki bo v PETEK, dne 13. OKTOBRA 2017, ob 18.00 uri,  NA OBČINI ŽIROVNICA, BREZNICA 3

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I  R E D :

1. Predlog za imenovanje predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov.

2. Predlog za imenovanje kandidata za člana državnega sveta (predstavnika lokalnih interesov).

Prosim za zanesljivo udeležbo, morebitno odsotnost pa pravočasno sporočite na telefon  5809 100.

Leopold POGAČAR
ŽUPAN