Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 21 RS
Datum: 15.11.2013
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 23/99, 55/11-UPB1, 76/12, 19/13) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 23/99 19/13-UPB1) je sklicana
21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, 28. novembra 2013 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Žirovnica

Predlog »Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica« (1. obravnava)

Območja Občine Žirovnica, na katerih se zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 34-2011)

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Žirovnica za leto 2014

odgovor na pobudo št. 52 (g. Jekovec)

odgovor na pobudo št. 53 (g. Rejc)

odgovor na pobudo št. 55 (ga. Mulej)

odgovor na pobudo št. 56 (ga. Mulej)

odgovor na pobudo št. 57 in 58 (ga. Mulej)

odgovor na pobudo št. 59 (g. Dolžan)

Informacija Močan veter na območju Občine Žirovnica

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta