Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, faks: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0002/2006 – 3. IZR
Datum: 15.01.2010
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena in 23. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08, 98/09), zaradi rokov in postopkov pri sprejemanju Občinskega prostorskega načrta občine Žirovnica, ne moremo čakati na sklic redne seje, ampak moramo o zadevi odločati prej, zato sklicujemo        3. IZREDNO  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA, ki bo v sredo, dne 20. januarja 2010 ob 17.00 uri, v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: