Številka: 032-0003/2010 – 4 RS
Datum: 18.01.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Žirovnica
ki bo v četrtek, dne 31. marca 2011, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta

zapisnik 4. redne seje OS

Poročilo župana

Poročila o volilni kampaniji za leto 2010

Vprašanja in pobude

4. seja – pobuda t. 7 – g. Dolan Jurij

4. seja – pobuda t. 6 – Konte

skica 12

skica 11

skica 10

skica 9

skica 8

skica 7

skica 6

skica 5

skica 4

skica 3

skica 2

skica 1

Legenda

Prikaz stanja prostora

Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta v letu 2010

OPN – pregledna karta

OPN – grafika z označenimi pobudami

Stališča

Odlok o OPN občine Žirovnica in obrazložitve

Sklep OPN o usklajenosti predloga OPN

Številka: 032-0003/2010 – 4 RS
Datum: 18.01.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev.23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Žirovnica
ki bo v četrtek, dne 31. marca 2011, ob 18.00 uri,
v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: