Breznica 3, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109
e-mail: obcina@zirovnica.si
Številka: 032-0003/2010 – 9 RS
Datum: 18.11.2011
V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in UVG št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je sklicana
9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA
ki bo v ČETRTEK, dne 01. DECEMBRA 2011 ob 18.00 uri,
v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta

Predlog »Odloka o ustanovitvi Jeko-in, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice« (2. obravnava)

Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (1. obravnava)

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012

pobuda št. 12 (Jurij Dolžan)

Vprašanja in pobude

Soglasje k spremembam Statuta Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Prošnja za soglasje k spremembi Statuta ZTK Žirovnica

Pomoč na domu – soglasje k cenam

Vloga za soglasje k cenam

Predlog dopolnitve cenika za obračun storitev pri vzdrževanju javnih površin

Predstavitev kandidature za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju – PLANICA 2017 (poročevalec Primož Finžgar)

Poročilo župana

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta