V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in 109/01, UVG, št. 34/04) ter 13. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS štev. 23/99 in Uradni vestnik Gorenjske št. 13/02, 31/03, 10/05) sklicujem;
9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA,
ki bo v četrtek, dne 25. oktobra 2007 ob 18.00 uri v ČOPOVI ROJSTNI HIŠI V ŽIROVNICI
                                                                         Leopold POGAČAR
                                                                                 ŽUPAN
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: