Zaradi izvedbe asfaltiranja priključka nove ceste v smeri Valvazorja bo: