Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
Povzetek za javnost stran 1
Povzetek za javnost stran 2

Dopolnjen osnutek Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (OPN)
Elaborat posegov na kmetijska zemljišča v občini Žirovnica
Analiza prostih stavbnih zemljišč po naseljih v občini Žirovnica
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za kulturo – april 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – april 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za okolje in prostor – april 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Zavod za varstvo narave – april 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za okolje in prostor – julij 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – julij 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za kulturo – julij 2017
Dodatne opredelitve do pobud – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – oktober  2017

Grafični del
Pregledna karta z označenimi pobudami
Kartografski del OPN – vsebina
Legenda – grafični del
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
Pregledna karta občine – osnovna namenska raba in omrežja GJI
Grafika namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji 2611 – 06
Grafika namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji 2612 – 07
Grafika namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji 2621 – 10
Grafika namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji 2622 – 11
Grafika namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji 2623 – 12
Grafika enote urejanja prostora in GJI 2611 – 06
Grafika enote urejanja prostora in GJI 2612 – 07
Grafika enote urejanja prostora in GJI 2621 – 10
Grafika enote urejanja prostora in GJI 2622 – 11
Grafika enote urejanja prostora in GJI 2623 – 12

Prikaz stanja prostora
Legenda – prikaz stanja prostora
Grafika D2601 – 01
Grafika D2602 – 02
Grafika D2603 – 03
Grafika D2604 – 04
Grafika D2605 – 05
Grafika D2611 – 06
Grafika D2612 – 07
Grafika D2613 – 08
Grafika D2614 – 09
Grafika D2621 – 10
Grafika D2622 – 11
Grafika D2623 – 12