Javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Žirovnica za leto 2019

Obveščamo vas, da bo v prostorih Občine Žirovnica od 27.05.2019 do 07.06.2019 v času uradnih ur potekala javna razgrnitev podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Žirovnica za leto 2019.

Vse lastnike (in uporabnike) stavb in delov stavb ter lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč vabimo, da si podatke o njihovih nepremičninah ogledajo in podajo morebitne pripombe.