Spoštovani,

z namenom informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah v gorenjski regiji, pred izbiro izobraževanja in s ciljem poklicnega usmerjanja mladih, pa RRA Gorenjska, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 3.2.2017 objavlja

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko-študijsko leto 2017-2018.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju gorenjske regije, ki želi prvič podeliti določeno kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Vsebina javnega poziva s prijavnim obrazcem je objavljena na naši spletni strani http://www.bsc-kranj.si/razpisi/javni-poziv-delodajalcem-za-oddajo-potreb-v-zvezi-z-dodelitvijo-kadrovskih-stipendij-za-solskostudijsko-leto-20172018 .

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: janja.erjavec@bsc-kranj-si  in po telefonu: 04 281 72 31 (Janja Erjavec).

 Lep pozdrav,

Janja Erjavec

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Regional Development Agency of Gorenjska