JAVNO NAROČILO: IZVAJANJE REDNIH DNEVNIH IN OBČASNIH PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V ŠOLSKIH LETIH 2018/2019, 2019/2020 IN 2020/2021

PREDLOŽITEV PONUDBE: 17. AVGUST DO VKLJUČNO 12:00 URE

ODPIRANJE PONUDB:  17. AVGUST OB 12:30 URI

 

XML Datoteka