NOV RAZVOJNI PROGRAM OBČINE ŽIROVNICA 2030

Kakšna naj bo naša občina leta 2030?

Spletni vprašalnik o viziji prihodnosti občine Žirovnica

Obstoječi razvojni program občine Žirovnica se naslednje leto izteka. Občina je zato pristopila k izdelavi novega programa, ki bo določil prioritete razvoja za naslednjih 10 let. Ključno izhodišče za njegovo pripravo bodo mnenja občanov, podjetnikov, kmetov in vseh, ki živite ali delujete v občini Žirovnica.

V ta namen smo pripravili poseben vprašalnik, s katerim bi želeli pridobiti čim širši pogled vseh generacij o stanju in viziji prihodnosti občine.

 

Vabimo vas, da izpolnite spletno obliko vprašalnika. Za tiste, ki vam je ljubši klasični način izpolnjevanja, bo v naslednji številki časopisa Novice Občine Žirovnica (septembra) priložen tudi tiskani izvod vprašalnika. V kolikor izpolnjujete tiskani izvod, ga dostavite ali pošljite po pošti na Občino Žirovnica do 15. oktobra 2019.

Na tem mestu vas bomo tudi sproti obveščali o aktivnostih, povezanih z nastajanjem novega razvojnega programa.

Sedaj pa odprite vprašalnik in s svojimi idejami prispevajte k uspešnemu razvoju svojega kraja.

Spletna oblika vprašalnika: https://www.1ka.si/a/229921

Klasičan oblika vpašalnika:  Kakšna naj bo naša občina leta 2030

SOOBLIKUJTE RAZVOJ OBČINE ŽIROVNICA 2030

                                         Anketa je zaključena. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.