Občina je s strani UE Jesenice dobila uporabno dovoljenje za novo kanalizacijo v zgornjih Mostah (pod Ajdno). Pisna obvestila in navodila prebivalcem v zvezi postopkov priključevanja in plačila razlike komunalnega prispevka sledijo.
Za čisto vodo in okolje!