Navodila za nastanitvene in gostinske obrate

Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah

 

Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije

Izvajalce nastanitvene dejavnosti obveščamo, da vam zaradi trenutnih okoliščin, v katerih gostov nimate in imate nastanitveni obrat zaprt glede na Odlok Vlade RS, v Registru nastanitvenih obratov ni potrebno spreminjati podatka o statusu (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna). V kolikor ste nastanitveni obrat zaprli zaradi drugih okoliščin, lahko spremembo uredite skladno z navodilom (točka 2.3.2).