Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, do 18.5.2020