Svet časopisa Občine Žirovnica je v zadnjih Novicah občine Žirovnica objavil anketo, v kateri vas prosi za izpolnitev. Anketa vsebuje dva vprašanja:

  1. V letu 2019 so NOŽ izhajale po terminskem planu: št. 1 – začetek marca, 2 – začetek maja, 3 – začetek julija, 4 – začetek septembra, 5 – začetek novembra, 6 – konec decembra.

Ali ste zadovoljni s številom izdaj NOŽ na leto (6 številk)?

Odgovori:  DA     NE      PREDLOG(I):_________________________

  1. Ali ste zadovoljni z vsebino Novic občine Žirovnica?

Odgovori:   DA    NE     PREDLOG(I):_____________________________

Prosimo vas, da izpolnjeno anketo pošljete na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, ali na naslov obcina@zirovnica.si, najkasneje do 15.12.2019.