V naravnem okolju je prepovedano požigati (razen ob infrastrukturnih objektih ob določenih pogojih), odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, pri kurjenju ali pri kurjenju kresov uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi in odstranjevati odpadke z uporabo ognja. V gozdu ni dovoljeno prižigati ognjemetov
V času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki ga lahko razglasi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali lokalna skupnost,  so prepovedi še strožje. Takrat je v naravnem okolju poleg prej navedenih prepovedi prepovedano še:
–      kuriti;
–      kuriti kresove;
–      požigati na območju ob infrastrukturnih objektih;
–      izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar;
–      izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd;
–      izvajati ognjemete.
Zaradi tega je župan občine Žirovnica izdal sklep o uvedbi požarne straže: