Obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo.

Nekateri občani ste se odločili za obročno odplačevanje  komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko smo zgradili kanalizacijo v posamični vasi. Župan je dne 3.4.2020 sprejel sklep, da v času, ko je razglašena epidemija ne bomo pošiljali položnic tistim, ki ste se za to odločili. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene se avtomatično podaljšajo za ta čas moratorija.

Naj bo to eden od drobnih ukrepov pri pomoči občanom na finančnem področju, da za čas izpada prihodkov in ostali težav povezanih z epidemijo olajšamo življenje.

Ostanite zdravi in upoštevajte vsa navodila in ukrepe ter pazite nase in svoje bližnje.

 

Leopold POGAČAR-župan