Zapora cest v zvezi izvedbe prireditev ob svetovnem dnevu čebel na Breznici – obvestilo

Datum: 07.05.2018 Številka: 371-0028/2018 Občina Žirovnica izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 43/12) ter 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami), na zahtevo Čebelarskega društva Antona Janše Breznica, Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, v zadevi popolne zapore občinskih cest naslednje DOVOLJENJE … Nadaljujte z branjem Zapora cest v zvezi izvedbe prireditev ob svetovnem dnevu čebel na Breznici – obvestilo