Dostop bo omogočen stanovalcem, oskrbniku Valvazorjevega doma in za intervencijo. Dela pa bodo izvedena tako, da bo v popoldanskih urah prevozno.