• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  • Vanja Resman Noč-NLŽ (namestnica),
  • Zdravko Malnar-NLŽ,
  • Jurij Dolžan-NSi,
  • Anton Koselj-SD (predsednik),
  • Franci Zupan-ZVS.

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Statutarno - pravna komisija

  • Zdravko Malnar-NLŽ, član OS, (namestnik)
  • Zvone Bulovec, -NLŽ, zunanji član
  • Tatjana Mulej,- SDS, članica OS,
  • Mojca Vene mag.- LVS, članica OS, (predsednica)
  • dr. Judita Dolžan, LVS, zunanji clan.

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za gospodarske dejavnosti in finance

  • Sebastijan Zupan, NLŽ, član OS, (predsednik)
  • mag. Barbara Oman Bulovec, NLŽ, članica OS,
  • Bogo Tratar, NLŽ, zunanji član,
  • Mirjam Fain, NLŽ, zunanji član, stanujoča Breznica 25 b
  • mag. Mojca Papler, LVS, članica OS, (namestnica)

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti

  • Alenka Cegnar, NLŽ, zunanji član,
  • Izidor Jekovec, NLŽ, član OS, (namestnik)
  • Meta Zupan, NLŽ, članica OS, (predsednica)
  • dr. Božidar Brudar, SDS, član OS,
  • Neža Ajdišek, N.Si , zunanji član,

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik

 • Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo

  • Nino Rejc, NLŽ, član OS, (predsednik)
  • Miran Dolar, NLŽ, zunanji član,
  • Mojca Vene mag., LVS, članica OS,
  • Ciril Dolar Čiro, SD, zunanji član,
  • Tatjana Mulej, SDS, članica OS, (namestnica)

  ZAPISNIKI:

  Zapisnik