Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije
Sprejeto: 29.03.2012          Objava: UL 26/12 – 06.04.2012
Velja od: 21.05.2012

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 24.09.2010          Objava: UL 14/10 – 26.02.2010
Velja od: 27.02.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 04.03.2002          Objava: UL 29/05 – 22.03.2005
Velja od: 06.04.2005
Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Sprejeto: 11.05.2000          Objava: UL 53/00 – 15.06.2000
Velja od: 01.07.2000

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Žirovnica
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 – 22.04.2003
Velja od: 23.04.2003

Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.03.2015        
Velja od: 26.03.2015
Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.10.2000          Objava: UL 114/00 – 11.12.2000
Velja od: 12.12.2000