Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles (neuradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.07.2018
Velja od: 14.07.2018
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 56/11 – 11.07.2011
Velja od: 12.07.2011
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2006          Objava: UL 25/06 – 09.03.2006
Velja od: 10.03.2006           Velja do: 12.07.2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 04.03.2004          Objava: UVG 8/04 – 23.03.2004
Velja od: 24.03.2004           Velja do: 12.07.2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 8/03 – 11.03.2003
Velja od: 12.03.2003           Velja do: 12.07.2011
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 27.01.1999          Objava: UL 10/99 – 18.02.1999
Velja od: 19.02.1999           Velja do: 12.07.2011

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Sprejeto: 28.11.2005          Objava: UL 10/06 – 31.01.2006
Velja od: 01.03.2006

Sklep o merilih za določanje osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Žirovnica, ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občine v njihovih organih
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 – 16.08.2005
Velja od: 17.08.2005