Na podlagi javnega razpisa za projekt »Kanalizacija Breg«, ki obsega:

izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Breg v občini Žirovnica in sočasno obnovo vodovoda, ceste z meteorno kanalizacijo, javne razsvetljave v naselju Breg ter gradnjo pločnika med naseljema Moste in Breg,  je bilo za izvajalca gradbenih del izbrano podjetje GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
Projekt financira Občina Žirovnica, v manjši meri pa ga sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogodbena vrednost del skupaj z DDV znaša 1.441.346,58 EUR.
Za izvajanje strokovnega nadzora pri obeh projektih je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje LOKAINŽENIRING, d.o.o., iz Škofje Loke. Pogodbena vrednost nadzora za znaša z DDV 31.110,00 EUR.
Župan g. Leopold Pogačar in direktor GGD Kranj g. Branko Žiberna sta danes 8.5.2017, podpisala gradbeno pogodbo, prav tako je bila izvedena uvedba v posel. Gradnja se bo pričela v drugi polovici maja 2017, dela pa bodo zaključena predvidoma v septembru 2018. V teh dneh pa se bodo izvedla pripravljalna dela (zakoličbe, priprava gradbišča itd..).

Nekaj prvih obvestil in napotil boste prebivalci Brega prejeli v občinskem časopisu, ki izzide v teh dneh, tik pred samo gradnjo pa boste podrobnejša obvestila prejeli še na dom-vsako gospodinjstvo.

Foto: Polona kus

OBVESTILO GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN OBNOVA DELA VODOVODA BREG ZA OBČANE

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).