Seba (6)

Sebastijan Zupan, podžupan občine Žirovnica, je po izobrazbi strojni tehnik. Zaposlen je v podjetju Elmont Bled d.d., kot vodja proizvodnje in razvoja. Je poročen, ima hčerko in živi v Zabreznici. Funkcijo opravlja nepoklicno.

V tem mandatu je bil dne 7.12.2018, s strani župana, imenovan za podžupana, za dobo štirih let.

Kot podžupan v mandatu 2018-2022 pokriva naslednja področja:

  • opravljanje nalog na področju gospodarskih dejavnosti, predvsem vodenje investicij,
  • vodenje posameznih komisij v okviru občinskih razpisov,
  • opravljanje ostalih nalog na podlagi dogovora z županom,
  • nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.