Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
Sprejeto: 30.01.2003          Objava: UVG 4/03 – 11.02.2003
Velja od: 12.02.2003
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 – 31.12.1999
Velja od: 01.01.2000           Velja do: 12.02.2003