Varstvo osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Denis Balažič, univ. dipl. prav., iz zavoda Intelektum Maribor, e-pošta: info@intelektum.eu, tel.: 02/6209840.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina