Razvojni program občine Žirovnica

Razvojni program občine Žirovnica 2030
Sprejeto: 25.03.2021

Priloga 3_Strateške smernice turizma Žirovnica

Plakat ŽIROVNICA 2030


Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020-novelacija
Sprejeto:19.06.2014

Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020
Sprejeto: 07.05.2009


Občinski program varnosti Občine Žirovnica

Občinski program varnosti Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2009


Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica – LEK
Sprejeto: 25.05.2017


Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2023 – 2027
Sprejeto: 25.05.2023


Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategija

Priloga: Načrt spremljanja in vrednotenja
Sprejeto: 29.09.2022           

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina