Razvojni program občine Žirovnica

Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020-novelacija
Sprejeto:19.06.2014

Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020
Sprejeto: 07.05.2009

 

Občinski program varnosti Občine Žirovnica

Občinski program varnosti Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2009

 

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica

Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica – LEK
Sprejeto: 25.05.2017

 

Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Srednjeročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2012 – 2016
Sprejeto: 24.05.2012