Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
Sprejeto: 21.02.2019        Objava: UL 14/2019 – 8.3.2019
Velja od: 23.03.2019
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 27.09.2018         Objava: UL 66/2018 – 12.10.2018
Velja od: 27.10.2018
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 19.06.2014        Objava: UL 50/2014 – 04.07.2014
Velja od: 19.07.2014
Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
Sprejeto: 21.02.2013        Objava: UL 19/2013 – 04.03.2013
Velja od: 19.03.2013
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 08.11.2012        Objava: UL 87/2012 – 16.11.2012
Velja od: 01.12.2012
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 98/09 – 04.12.2009
Velja od: 19.12.2009
Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 25.09.2008          Objava: UL 94/08 – 03.10.2008
Velja od: 18.10.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.04.2007          Objava: UL 39/07 – 04.05.2007
Velja od: 19.05.2007
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 – 03.10.2006
Velja od: 18.10.2006
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 22.03.2005          Objava: UVG 10/05 – 05.04.2005
Velja od: 20.04.2005
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Sprejeto: 25.09.2003          Objava: UVG 31/03 – 10.10.2003
Velja od: 25.10.2003
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
Sprejeto: 24.04.2001          Objava: UVG 13/02 – 03.05.2002
Velja od: 18.05.2002
Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica
Sprejeto: 10.03.1999          Objava: UL 23/99 – 08.04.1999
Velja od: 23.04.1999