Leopold POGAČAR

župan

tel.: 04 580 91 01
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave in druge informacije s področja dela


Monika Kusterle

direktorica občinske uprave in pravne zadeve

tel.: 04 580 91 13
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, vodenje in opravljanje nalog občinske uprave, področje zaščite in reševanja in druge informacije s področja dela, informacije s področja premoženjsko pravnih zadev, kadrovskih zadev, javnih naročil, delovanje župana, občinskega sveta in drugih organov občine in volitev ter druge informacije s področja dela


Marija Lužnik

višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe

tel.: 04 580 91 04
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela


Petra Žvan

višja svetovalka družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance

tel.: 04 580 91 06
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, javnih financ in druge informacije s področja dela


Damijana Janc

višja svetovalka za družbene dejavnosti in proračun

tel.: 04 580 91 05
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije na področju družbenih dejavnosti, finančno-računovodska in knjigovodska dela za proračun, priprava finančnih poročil, operativna dela za proračun


Tea Femc

svetovalka za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe

tel.: 04 580 91 03
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: informacije s področij urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskega gospodarstva, gospodarskih javnih služb in infrastrukture, upravljanje s stavbnimi zemljišči in druge informacije s področja dela


Tamara Lazar

svetovalka za občinski svet in organe občine

tel.: 04 580 91 00
e-pošta: obcina@zirovnica.si
vrsta informacij: splošne informacije, strokovna, organizacijska in tehnična opravila za župana, občinski svet in druge organe občine ter druge informacije s področja dela