Obveščamo vas, da bomo v naslednjem tednu pričeli z gradnjo oziroma prestavitvijo ceste v smeri Valvazorja, v delu od parkirišča v Završnici, preko pašnika. Vrednost pogodbeno sprejetih del po ponudbi št. 46-19GR z dne 13.08.2019 znaša 43.796,77 EUR (z DDV). Ponudbena cena je fiksna – izvedba ‘na ključ’. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žirovnica za leto 2019, na postavki 1131 Vzdrževanje gozdnih cest.Izvajalec del se obvezuje zaključiti gradbena dela, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, v roku 60-ih koledarskih dni. Izbrani izvajalec je GG Bled d.o.o.
V času gradbenih del bo promet večinoma potekal nemoteno po obstoječi cesti, vseeno pa opozarjamo na večjo previdnost voznikov, pešcev, predvsem pa prosimo, da se ne zadržujete na trasi nove ceste, ker bo to območje gradbišča.