Občina Žirovnica in izvajalec del na kanalizacijskem in ostalem omrežju na Bregu, GGD Kranj, vas obveščamo,
da je glavna cesta skozi Breg ponovno prevozna.

• V naslednjih dneh bodo pričeli z deli na relaciji (priprava za asfalt) mimo bivše vrtnarije Kališnik.
• V naslednjem tednu bodo predvidoma polagali grobi asfalt tudi na stranskih ulicah,
kjer je gradnja že zaključena.
• Prosimo vas za previdnost in prilagoditev hitrosti skozi Breg, kajti tako delavci, kot posamični gradbeni stroji,
se bodo še pojavljali na glavni cesti skozi Breg.
• Alpetour –Part of Arriva aDB company smo obvestili, da naj v sredo, 4.7. 2018, ponovno vzpostavi
redno avtobusno linijo do Brega.
• Detajli na celotnem območju gradbišča (celotni Breg) se bodo urejali pred in ob polaganju fine asfaltne
prevleke v mesecu septembru.
• Pred tem bo opravljen ogled skupaj z izvajalcem in nadzorom, kjer se bomo s posamezniki še dogovarjali o podrobnostih, vzpostavitvah v prvotno stanje in podobno.

Leopold Pogačar
ŽUPAN