Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1199/11 in 1199/13 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 18.06.2020, Objava: UL 97/2020 – 10.07.2020
Velja od: 11.07.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1140/3, 1150/1, 1150/11 in 1151/2 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 18.06.2020, Objava: UL 97/2020 – 10.07.2020
Velja od: 11.07.2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 122/13 in 136/8 k.o. Zabreznica in 1710/13 in 1714/3 k.o.  Doslovče)
Sprejeto: 07.11.2019, Objava: UL 68/2019 – 15.11.2019,
Velja od: 16.11.2019
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1693/20 in 1693/21 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 26.10.2017, Objava: UL 63/2017 – 10.11.2017,
Velja od: 11.11.2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1183/7 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 28.09.2017, Objava: UL 58/2017 – 20.10.2017,
Velja od: 21.10.2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1135/18 in 1139/7 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 – 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1194/4 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 – 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017
Sklep  o ugotovitvi javne koristi za območje križišča K2 za potrebe Obrtno-poslovne cone Žirovnica
(parc. št. 215/2 in 216/2 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 25.05.2017, Objava: UL 29/2017 – 09.06.2017,
Velja od: 10.06.2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1199/7 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 22.12.2016, Objava: UL 85/2016 – 28.12.2016,
Velja od: 29.12.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 618/17 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 26.05.2016  Objava: UL 40/2016 – 06.06.2016,
Velja od: 07.06.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/9, 1708/10, 1710/8 in 1710/9 vse k.o. Doslovče)
Sprejeto: 25.02.2016  Objava: UL 18/2016 – 04.03.2016
Velja od: 05.03.2016
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
(parc. št. 17/7, 17/8, 18/4,… k.o. Žirovnica, 572/2, 576/4, 578/2,… k.o. Zabreznica, 32/175, 32/1763 32/180,… k.o. Doslovče)
Sprejeto: 26.11.2015  Objava: UL 91/2015 – 30.11.2015
Velja od: 05.12.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/7 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 02.10.2015  Objava: UL 74/2015 – 02.10.2015
Velja od: 03.10.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1154/2, 1155/4, 1172/2 vse k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 02.10.2015  Objava: UL 74/2015 – 02.10.2015

Velja od: 03.10.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1192/2 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 18.09.2014  Objava: UL 69/2014 – 26.09.2014
Velja od: 27.09.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1189/13, 1189/14 in 1189/15 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 02.07.2015  Objava: UL 53/2015 – 17.07.2015
Velja od: 18.07.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 929/65 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 18.09.2014  Objava: UL 69/2014 – 26.09.2014
Velja od: 27.09.2014
Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 645/5 in 575/2 k.o. Žirovnica)
Sprejeto:                   Objava: UL 64/2014 – 29.08.2014
Velja od: 30.08.2014
Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1177/6 k.o. Zabreznica)
Sprejeto:                     Objava: UL 39/2014 – 01.06.2014
Velja od: 02.06.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1177/8 in 1189/6 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 27.03.2014 Objava: UL 24/2014 – 04.04.2014
Velja od: 05.04.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 555/8, 555/9, 656/8,…. k.o. Žirovnica, 1156, 264/1, 263/7,…k.o. Zabreznica, 1722, 32/69, 32/169,…k.o. Doslovče)
Sprejeto: 27.03.2014 Objava: UL 24/2014 – 04.04.2014
Velja od: 05.04.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1189/5 in 1189/6 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 21.02.2013  Objava: UL 19/2013 – 04.03.2012
Velja od: 05.03.2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1708/2 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 08.11.2012  Objava: UL 87/2012 – 16.11.2012
Velja od: 17.11.2012
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1692/3, 1693/7 – 1693/15 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 27.09.2012 Objava: UL 76/2012 – 08.10.2012
Velja od: 09.10.2012
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1178/1 in 1178/2 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 24.05.2012   Objava: UL 42/12 – 01.06.2012
Velja od: 02.06.2012
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1196/3 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 16.01.2012  Objava: UL 8/12 – 03.02.2012
Velja od: 04.02.2012
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1143/9, 1146/2, 1146/3 in 1146/4 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 27.10.2011  Objava: UL 90/11 – 11.11.2011
Velja od: 12.11.2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
(parc. št. 1143/2, 1143/5 in 1143/6 k.o. Zabreznica)
Sprejeto: 30.11.2010  Objava: UL 99/10 – 07.12.2010
Velja od: 08.12.2010
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1192/6 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 26.11.2009  Objava: UL 98/09 – 04.12.2009
Velja od: 05.12.2009
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1703/4, 1703/5 in  1707/4 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 24.09.2009  Objava: UL 76/09 – 30.09.2009
Velja od: 01.10.2009
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
(parc. št. 1194/1, 1191/2,… k.o. Žirovnica, 1174/1, 1173,…k.o. Zabreznica, 1714/1, 1711/3,…k.o. Doslovče)
Sprejeto: 29.01.2009  Objava: UL 9/09 – 06.02.2009
Velja od: 07.02.2009
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1139/4, 1141, 1142, 1143/1, 1144 k.o. Zabreznica, 1703/1, 1704, 1707/1 k.o. Doslovče, 1192/1 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 03.07.2008  Objava: UL 70/08 – 11.07.2008
Velja od: 12.07.2008
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1197/1 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 21.02.2008  Objava: UL 21/08 – 29.02.2008
Velja od: 29.02.2008
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1199/1 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 25.10.2008  Objava: UL 99/07 – 30.10.2007
Velja od: 31.10.2007
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
(parc. št. 1183/3 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 20.09.2007  Objava: UL 86/07 – 24.09.2007
Velja od: 25.09.2007
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1675 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 31.05.2007  Objava: UL 54/07 – 18.06.2007
Velja od: 18.06.2007
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1694/2, 1695/, 1695/3 k.o. Doslovče)
Sprejeto: 30.09.2003  Objava: UVG 31/03 – 10.10.2003
Velja od: 10.10.2003
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
(parc. št. 1199/4 k.o. Žirovnica)
Sprejeto: 17.07.2003  Objava: UVG 26/03 – 29.07.2003
Velja od: 29.07.2003