Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Žirovnica
Sprejeto: 06.06.2019          Objava: UL 38/2019 – 14.06.2019
Velja od: 15.06.2019
Odlok o priznanjih Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2016          Objava: UL 40/2016 – 06.06.2016
Velja od: 07.06.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.03.2005          Objava: UVG 10/05 – 05.04.2005
Velja od: 13.04.2005
Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 – 22.04.2003
Velja od: 10.04.2003
Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2001          Objava: UL 88/01 – 09.11.2001
Velja od: 29.10.2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2001          Objava: UL 80/01 – 12.10.2001
Velja od: 27.09.2001
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2000          Objava: UL 93/00 – 12.10.2000
Velja od: 20.10.2000