Proračun

2023

Proračun 2023

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2023

Sprejeto: 4.4.2024       Objava: UL 30/2024 – 5.4.2024
Velja od: 5.4.2024

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
Sprejeto: 26.10.2023       Objava: UL 109/2023 – 27.10.2023
Velja od: 28.10.2023

Splošni del 2. rebalansa proračuna 2023
Posebni del 2. rebalansa proračuna 2023
Načrt razvojnih programov 2. rebalansa proračuna 2023
2. rebalans proračuna 2023 (po funkcionalni klasifikaciji)
Obrazložitve 2. rebalansa proračuna 2023

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica 
Sprejeto: 16.08.2023       Objava: UL 91/2023 – 18.08.2023
Velja od: 17.08.2023

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
Sprejeto: 25.05.2023       Objava: UL 58/2023 – 26.05.2023
Velja od: 27.05.2023

Splošni del rebalansa proračuna 2023
Posebni del rebalansa proračuna 2023
Načrt razvojnih programov rebalansa proračuna 2023
Rebalans proračuna 2023 (po funkcionalni klasifikaciji)
Obrazložitve rebalansa proračuna 2023
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2023 – 1. sprememba 

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023
Sprejeto: 27.10.2022       Objava: UL 142/2022 – 11.11.2022
Velja od: 01.01.2023

Splošni del proračuna 2023
Posebni del proračuna 2023
Načrt razvojnih programov 2023-2026
Proračun občine za leto 2023 (funkcionalna klasifikacija)
Obrazložitve proračuna
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občin Žirovnica za leto 2023
Letni program športa občine Žirovnica za leto 2023
Plan razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2023 – 2026
Izvedbeni program rednega vzdrževanja cest in ostalih prometnih površin
Izvedbeni program zimske službe
Izvedbeni program letnega vzdrževanja zelenih javnih površin
Poročilo o spomladanskem pregledu cest – april 2022
Predlog finančnega načrta SOU MIR Jesenice 2023

2016

Proračun 2016

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 30.03.2017        Objava: UL 16/2017 - 07.04.2017
Velja od: 07.04.2017

Splošni del ZR za leto 2016
Posebni del ZR za leto 2016
Realizacija NRP- ZR 2016
Obrazložitve ZR za leto 2016

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2016

Polletno poročilo za leto 2016
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 26.05.2016          Objava: UL 40/2016 - 06.06.2016

Velja od: 07.06.2016          Velja do: 31.12.2016

Splošni del proračuna – 2.rebalans 2016
Posebni del proračuna – 2. rebalans 2016
Načrt razvojnih programov 2016-2019, 2. rebalans 2016
Obrazložitve 2. rebalans 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 25.02.2016          Objava: UL 18/2016 - 04.03.2016

Velja od: 05.03.2016          Velja do: 06.06.2016

Splošni del - Rebalans 2016
Posebni del - Rebalans 2016
Načrt razvojnih programov 2016 - 2019
Obrazložitve - Rebalans 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016
Sprememba plana razvoja občinskih cest za obdobje štirih let 2016 - 2019
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2016
Finančni načrt skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
Sprejeto: 18.12.2014         Objava: UL 02/2015 - 09.01.2015

Velja od: 10.01.2015          Velja do: 04.03.2016

Splošni del - 2016
Posebni del - 2016
NRP - 2016- 2019
Obrazložitve proračuna za leto 2016
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2016

2015

Proračun 2015

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 31.03.2016        Objava: UL 26/2016 - 08.04.2016
Velja od: 31.03.2016

Splošni del ZR za leto 2015
Posebni del ZR za leto 2015
NRP ZR za leto 2015
Obrazložitve ZR za leto 2015

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2015

Polletno poročilo za leto 2015
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 28.05.2015         Objava: UL 41/2015 - 12.06.2015
Velja od: 13.06.2015          Velja do: 31.12.2015

Splošni del - rebalans 2015
Posebni del - rebalans 2015
NRP - rebalans 2015- 2018
Obrazložitve rebalansa proračuna za leto 2015
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
Sprejeto: 18.12.2014          Objava: UL 95/2014 - 29.12.2014

Velja od: 30.12.2014           Velja do: 12.06.2015

Splošni  del - 2015
Posebni del - 2015
NRP - 2015- 2018
Obrazložitve proračuna za leto 2015
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2015
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2015
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2015
Program dela in finančni načrt ZTK 2015 in 2016
Finančni načrt Skupne notranje revizijske službe občina Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015

2014

Proračun 2014

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 26.03.2015         Objava: UL 30/2015 - 30.04.2015

Velja od: 30.04.2015

Splošni del - ZR 2014
Posebni del - ZR 2014
Načrt razvojnih programov - ZR 2014
Obrazložitve - ZR 2014

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2014

Polletno poročilo za leto 2014
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Občine Žirovnica za leto 2014  - 2. rebalans
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 - 04.07.2014
Velja od: 05.07.2014          Velja do: 31.12.2014

Splošni del rebalans 2-2014
Posebni del rebalans 2-2014
NRP rebalans-2 2014-2017
Obrazložitve rebalans proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 - 2. rebalans

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Občine Žirovnica za leto 2014 - 1. rebalans
Sprejeto: 13.02.2014          Objava: UL 14/2014 - 21.02.2014
Velja od: 22.02.2014          Velja do: 04.07.2014

Splošni del rebalans 2014
Posebni del rebalans 2014
NRP rebalans 2014-2017
Obrazložitve rebalans proračuna za leto 2014

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
Sprejeto: 20.12.2012     Objava: UL 1/2013 - 04.1.2013

Velja od: 05.1.2013        Velja do: 21.02.2014

Splošni del proračuna za leto 2014
Posebni del proračuna za leto 2014
Načrt razvojnih programov 2013 - 2016
Obrazložitve proračuna za leto 2014
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2014
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

2013

Proračun 2013

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 27.03.2014         Objava: UL 27/2014-18.04.2014

Velja od: 18.04.2014

Splošni del ZR proračuna za leto 2013
Posebni del ZR proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov realizacija 2013
Obrazložitve za ZR proračuna za leto 2013

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2013

Polletno poročilo za leto 2013
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 - 2.rebalans
Sprejeto: 30.05.2013         Objava: UL 50/2013-10.06.2013

Velja od: 11.06.2013          Velja do: 31.12.2013

Splošni del - rebalans 2013 - 2. rebalans
Posebni del - rebalans 2013 - 2. rebalans
Načrt razvojnih programov - rebalans 2013 - 2. rebalans
Obrazložitve - rebalans 2013 - 2. rebalans

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 - 1. rebalans
Sprejeto: 21.02.20312       Objava: UL19/2013-04.03.2013

Velja od: 05.03.2013          Velja do: 10.06.2013 

Splošni del - rebalans 2013
Posebni del - rebalans 2013
Obrazložitve - rebalans 2013
Načrt razvojnih programov - rebalans 2013

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
Sprejeto: 20.12.2012         Objava: UL 106/2012-28.12.2012

Velja od: 29.12.2012          Velja do: 04.03.2013

Splošni del proračuna za leto 2013
Posebni del proračuna za leto 2013
Obrazložitve proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov 2013 - 2016
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2013
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2013
Predlog finančnega načrta SNRS občin za leto 2013
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin

2012

Proračun 2012

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 28.03.2013          Objava: UL 30/2013 - 12.04.2013

Velja od: 12.04.2013

Splošni del - ZR 2012
Posebni del - ZR 2012
Obrazložitve ZR 2012
Načrt razvojnih programov ZR 2012

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Žirovnica v obdobju 1.1. - 30.6.2012

Polletno poročilo za leto 2012
Splošni del polletnega poročila
Posebni del polletnega poročila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 24.05.2012         Objava: UL 42/12 - 01.06.2012

Velja od: 01.06.2012          Velja do: 31.12.2012

Splošni del - rebalans 2012
Posebni del - rebalans 2012
Načrt razvojnih programov 2012 - 2015 - rebalans 2012
Obrazložitve proračuna za leto 2012
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012
Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v letu 2012
Plan razvoja občinskih cest za obdobje 2011 - 2015
Predlog finančnega načrta MIR za leto 2012
Predlog finančnega načrta NRS za leto 2012

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2012
Sprejeto: 23.12.2010          Objava: UL 107/10 - 29.12.2010

Velja od: 01.01.2011           Velja do: 31.05.2012

Splošni del proračuna za leto 2012
Posebni del proračuna za leto 2012
Načrt razvojnih programov  2012 - 2015
Obrazložitve proračuna za leto 2012
Finančni načrt MIR za leto 2011 in 2012
Finančni načrt SNRS za leto 2011 in 2012
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2012

2008

Proračun 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 26.03.2009          Objava: UL 25/09 - 03.04.2009

Velja od: 04.04.2009

Realizacija - Splošni del proračuna 2008
Realizacija - Posebni del proračuna 2008
Realizacija načrta razvojnih programov za 2008
Obrazložitev zaključnega računa 2008
Pojasnila k računovodskim izkazom zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Poslovno poročilo za leto 2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 25.09.2008          Objava: UL 94/08 - 03.10.2008

Velja od: 04.10.2008           Velja do: 31.12.2008

Splošni del proračuna 2008 - 2. rebalans
Posebni del proračuna 2008 - 2. rebalans
Načrt razvojnih programov (NRP) za leto 2008 - 2. rebalans
Obrazložitev 2. rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 10.04.2008          Objava: UL 40/08 - 23.04.2008

Velja od: 24.04.2008           Velja do: 03.10.2008

Splošni del proračuna za 2008 - rebalans - amandma
Posebni del proračuna za 2008 - rebalans - amandma
Načrt razvojnih programov (NRP) za 2008 - rebalans - amandma -2
Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Žirovnica za leto 2008
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2008 -2

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
Sprejeto: 20.12.2007          Objava: UL 122/07 - 28.12.2007

Velja od: 29.12.2007           Velja do: 23.04.2008

Splošni del proračuna za 2008
Posebni del proračuna za 2008
Načrt razvojnih programov za leto 2008
Obrazložitev proračuna za 2008

2007

Proračun 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 10.04.2008         Objava: UL 40/08 - 23.04.2008

Velja od: 24.04.2008

Realizacija - Splošni del proračuna 2007
Realizacija - Posebni del proračuna 2007
Realizacija načrta razvojnih programov za 2007
Obrazložitev zaključnega računa 2007
Poslovno poročilo za leto 2007
Pojasnila k računovodskim izkazom zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 20.09.2007        Objava: UL 87/07 - 27.09.2007

Velja od: 28.09.2007         Velja do: 31.12.2007

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007
Sprejeto: 15.02.2007          Objava: UL 16/07 - 23.02.2007

Velja od: 24.02.2007           Velja do: 31.12.2007

Proračun 2007 - splošni del
Proračun 2007 - posebni del
Proračun 2007 - NRP

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica
Sprejeto: župan          Objava: UL 130/06 - 13.12.2006

Velja od: 14.12.2006           Velja do: 23.02.2007

2006

Proračun 2006

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.04.2007          Objava: UL 39/07 - 04.05.2007

Velja od: 05.05.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 21.09.2006          Objava: UL 101/06 - 03.10.2006

Velja od: 04.10.2006           Velja do: 31.12.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 29.06.2006          Objava: UL 70/06 - 06.07.2006

Velja od: 07.07.2006           Velja do: 03.10.2006

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006
Sprejeto: 22.12.2005          Objava: UL 120/05 - 29.12.2005

Velja od: 29.12.2005           Velja do: 06.07.2006

2005

Proračun 2005

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 25.05.2006          Objava: UL 61/06 - 13.06.2006

Velja od: 14.06.2006

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2005
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 - 15.02.2005

Velja od: 16.02.2005           Velja do: 31.12.2005

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2005
Sprejeto: 22.12.2004          Objava: UVG 42/04 - 28.12.2004

Velja od: 01.01.2005           Velja do: 15.02.2005

2004

Proračun 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 21.04.2005          Objava: UVG 14/05 - 06.05.2005

Velja od: 07.05.2005

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo škode na OŠ Žirovnica zaradi vetra 13. in 14. novembra 2004
Sprejeto: 23.11.2004          Objava: UVG 36/04 - 26.11.2004

Velja od: 27.11.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004-2
Sprejeto: 16.09.2004          Objava: UVG 27/04 - 28.09.2004

Velja od: 29.09.2006           Velja do: 31.12.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 01.07.2004          Objava: UVG 25/04 - 20.08.2004

Velja od: 21.08.2004           Velja do: 28.09.2004

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2004
Sprejeto: 18.11.2003          Objava: UVG 35/03 - 25.11.2003

Velja od: 26.11.2003           Velja do: 20.08.2004

2003

Proračun 2003

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 06.05.2004          Objava: UVG 14/04 - 18.05.2004

Velja od: 19.05.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 19.06.2003          Objava: UVG 24/03 - 27.06.2003

Velja od: 28.06.2003           Velja do: 31.12.2003

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2003
Sprejeto: 27.02.2003          Objava: UVG 8/03 - 11.03.2003

Velja od: 12.03.2003           Velja do: 27.06.2003

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2003
Sprejeto: 09.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 01.01.2003           Velja do: 11.03.2003

2002

Proračun 2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 10.04.2003          Objava: UVG 14/03 - 22.04.2003

Velja od: 23.04.2003

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002-2
Sprejeto: 19.12.2002          Objava: UVG 47/02 - 31.12.2002

Velja od: 31.12.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 23.07.2002          Objava: UVG 26/02 - 30.06.2002

Velja od: 01.07.2002           Velja do: 31.12.2002

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2002
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 - 28.12.2001

Velja od: 29.12.2001           Velja do: 30.06.2002

2001

Proračun 2001

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 03.04.2002          Objava: UVG 10/02 - 23.04.2002

Velja od: 24.04.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 27.09.2001          Objava: UL 80/01 - 12.10.2001

Velja od: 13.10.2001           Velja do: 31.12.2001

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
Sprejeto: 30.01.2001          Objava: UL 11/01 - 16.02.2001

Velja od: 17.02.2001           Velja do: 12.10.2001

Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001
Sprejeto: župan          Objava: UL 123/00 - 28.12.2000

Velja od: 01.01.2001           Velja do: 31.03.2001

2000

Proračun 2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 20.03.2001          Objava: UL 24/01 - 05.04.2001

Velja od: 06.04.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 26.10.2000          Objava: UL 114/00 - 11.12.2000

Velja od: 12.12.2000           Velja do: 31.12.2000

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
Sprejeto: 23.12.1999          Objava: UL 111/99 - 31.12.1999

Velja od: 01.01.2000           Velja do: 11.12.2000

1999

Proračun 1999

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 16.03.2000          Objava: UL 35/00 - 21.04.2000

Velja od: 22.04.2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 30.11.1999          Objava: UL 101/99 - 16.12.1999

Velja od: 17.12.1999           Velja do: 31.12.1999

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 1999
Sprejeto: 28.04.1999          Objava: UL 38/99 - 21.05.1999

Velja od: 22.05.1999           Velja do: 16.12.1999

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb občin Jesenice in Žirovnica od 1.1.1999 do 31.3.1999
Sprejeto: 11.12.1998

Velja od: 22.01.1999           Velja do: 31.03.1999

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina