Obvezna razlaga četrtega odstavka 8.člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 24.02.2011       Objava: UL 13/11 – 28.02.2011
Velja od: 28.02.2011       Velja do: 21.05.2011
Obvezna razlaga 29. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 26.02.2009       Objava: UL 17/09 – 06.03.2009
Velja od: 06.03.2009       Velja do: 21.05.2011
Obvezna razlaga 27., 28., 56. in 57. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 29.01.2009       Objava: UL 9/09 – 06.02.2009
Velja od: 06.02.2009       Velja do: 21.05.2011
Obvezna razlaga 30. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 19.09.2008       Objava: UL 89/08 – 19.09.2008
Velja od: 19.09.2008        Velja do: 21.05.2011
Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 03.07.2008        Objava: UL 89/08 – 19.09.2008
Velja od: 19.09.2008         Velja do: 21.05.2011

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice(neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 18.06.2009       Objava: UL 49/09 – 29.06.2009
Velja od: 30.06.2009       Velja do: 21.05.2011
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                  Objava: UL 45/07 – 25.05.2007
                                                   Velja do: 21.05.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 24.04.2007        Objava: UL 43/07 – 18.05.2007
Velja od: 26.05.2007         Velja do: 21.05.2011
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                  Objava: UL 121/06 – 24.11.2006
                                                  Velja do: 21.05.2011
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
Sprejeto: 17.11.2005         Objava: UL 5/06 – 17.01.2006
Velja od: 25.01.2006        Velja do: 21.05.2011
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
                                                Objava: UL 102/05 – 15.11.2005
                                                Velja do: 21.05.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 30.07.2005        Objava: UL 71/05 – 28.07.2005
Velja od: 05.08.2005        Velja do: 21.05.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2001        Objava: UL 55/01 – 03.07.2001
Velja od: 11.07.2001          Velja do: 04.08.2005
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice
Sprejeto: 18.06.1998         Objava: UL 51/98 – 17.07.1998
Velja od: 01.08.1998          Velja do: 10.07.2001

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 03.10.2008          Objava: UL 97/08 – 10.10.2008
Velja od: 10.10.2008           Velja do: 21.05.2011

Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica po skrajšanem postopku
Sprejeto: 12.02.2007        Objava: UL 15/07 – 20.02.2007
Velja od: 20.02.2007        Velja do: 21.05.2011
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 25.11.2004         Objava: UVG 37/04 – 03.12.2004
Velja od: 03.12.2004         Velja do: 21.05.2011
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
Sprejeto: 21.09.2000        Objava: UL 22/01 – 29.03.2001
Velja od: 21.09.2000         Velja do: 21.05.2011
Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Sprejeto: 21.09.2000        Objava: UL 15/99 – 15.03.1999
Velja od: 15.03.1999          Velja do: 21.05.2011