Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020-novelacija
Sprejeto:19.06.2014
Razvojni program občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do leta 2020
Sprejeto: 07.05.2009
Občinski program varnosti Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.09.2009
Lokalni energetski koncept Občine Žirovnica – LEK
Sprejeto: 27.10.2016