7. redna seja Občinskega sveta Občine Žirovnica – 29.02.2024

Številka: 900-0002/2022
Datum: 15.02.2024

V skladu z določili 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, štev. 66/18 – UPB 2) ter 13. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS štev. 14/19 – UPB2) sklicujem

 

7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA ki bo v četrtek, dne 29. februarja 2024, ob 18. uri, na Občini Žirovnica, Breznica 3

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

2. Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2024

3. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi

4. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2023 (poročevalka Urška Zoya Vidmar)

5. Program dela Nadzornega odbora Občine Žirovnica za leto 2024 (poročevalka Urška Zoya Vidmar)

6. Vprašanja in pobude

7. Volitve in imenovanja: Predlog kandidata za predstavnika družbenika v Skupščino družbe Jeko d.o.o. in kandidata za člana nadzornega sveta

8. Poročilo župana za 7. redno sejo občinskega sveta

 

Leopold POGAČAR

ŽUPAN

 

The event is finished.

Hourly Schedule

Dnevni red

20.00 - 20.10
1
Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta
20.10 - 20.30
2
Program dela Občinskega sveta Občine Žirovnica v letu 2024

Datum

29 Feb 2024
Expired!

Ura

20:00

Lokacija

Občina Žirovnica - Sejna soba
Breznica 3, 4274 Žirovnica

Organizator

Občina Žirovnica
Občina Žirovnica
Telefon
+386 4 5809 100
Email
obcina@zirovnica.si
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Osrednja vsebina