Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksander Jevšek in  minister za okolje in prostor, Simon Zajc, v imenu Vlade Republike Slovenije, sta v mesecu novembru leta 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor) v slovenskih občinah (v prilogi).

K podpisu pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah (v prilogi) sta pozvala slovenske občine, med drugimi tudi Občino Žirovnico.

Z ukrepom bi spodbudili tudi gospodarski sektor eko – inovacijam, napredku v smeri trajnostnega razvoja, z zmanjševanjem vplivov na okolje in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanja procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje, ravnanja z odpadki.

S podpisom  sporazuma k manjši uporabi plastike bi pripomogli k varovanju okolja tako, da se na javnih ali internih prireditvah in sestankih hrane in pijače ne bi streglo v plastenkah in s plastičnim priborom, temveč bi se za serviranje in zaužitje jedi in pijač nudilo:

– slamice, ki niso iz plastičnih materialov in ne nujno za enkratno uporabo (npr. papirnate in povoščene, steklene, kovinske);

– krožnike, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. kartonasti, kovinski ali iz drugih materialov);

– lončke, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz papirja, kartona);

– jedilni pribor, ki ni iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz lesa).

 

Glede na navedeno je  Občinski svet Občine Žirovnica, v skladu z 18. členom Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/2018-UPB2) na 7. redni seji,  sprejel naslednji

 

SKLEP:

Občinski svet se strinja  s pristopom Občine Žirovnica k podpisu pristopne izjave k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah in pooblašča župana občine za podpis sporazuma ter izvajanje ukrepov v skladu s podpisano pristopno izjavo.

Številka: 354-0004/2020

Breznica, 10. 2. 2020

Leopold Pogačar

ŽUPAN