Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
Sprejeto: 27.09.2018          Objava: UL 66/2018 – 12.10.2018
Velja od: 27.10.2018
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.6.2018          Objava: UL 48/2018 – 13.7.2018
Velja od: 28.7.2018
Popravek Sprememb Statuta Občine Žirovnica
                                                    Objava: UL 07/2017 – 15.02.2017
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 22.12.2016          Objava: UL 85/2016 – 28.12.2016
Velja od: 12.01.2017
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.06.2014          Objava: UL 50/2014 – 04.07.2014
Velja od: 19.07.2014
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 21.02.2013          Objava: UL 19/2013 – 04.03.2013
Velja od: 19.03.2013
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 27.09.2012          Objava: UL 76/2012 – 08.10.2012
Velja od: 23.10.2012
Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
Sprejeto: 30.06.2011          Objava: UL 55/11 – 08.07.2011
Velja od: 08.07.2011
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.11.2009          Objava: UL 98/09 – 04.12.2009
Velja od: 19.12.2009
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.06.2007          Objava: UL 61/07 – 10.07.2007
Velja od: 25.07.2007
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.03.2006           Objava: UL 39/06 – 13.04.2006
Velja od: 28.04.2006
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2005          Objava: UVG 17/05 – 14.06.2005
Velja od: 29.06.2005
Spremembe Statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 28.10.2004          Objava: UVG 34/04 – 12.11.2004
Velja od: 27.11.2004
Spremembe statuta Občine Žirovnica
Sprejeto: 19.12.2001          Objava: UL 109/01 – 28.12.2001
Velja od: 12.01.2002
Popravek Statuta Občine Žirovnica
Objava: UL 71/01 – 07.09.2001
Velja od: 07.09.2001
Statut Občine Žirovnica
Sprejeto: 24.02.1999          Objava: UL 23/99 – 08.04.1999
Velja od: 23.04.1999
Statutarni sklep Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.11.1998          Objava: UL 3/99 – 21.01.1999
Velja od: 21.01.1999           Velja do: 23.04.1999