Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (neuradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 10.01.2019          Objava: UL 4/2019 – 18.01.2019
Velja od: 02.02.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 23.02.2017          Objava: UL 12/2017 – 10.03.2017
Velja od: 25.03.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 20.11.2014          Objava: UL 87/2014 – 05.12.2014
Velja od: 20.12.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 30.05.2013          Objava: UL 50/2013 – 10.06.2013
Velja od: 25.06.2013
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 26.05.2011          Objava: UL 43/11 – 03.06.2011
Velja od: 18.06.2011

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
Sprejeto: 02.07.2015           Objava: UL 53/2015 – 17.07.2015
Velja od: 01.08.2015

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)
Sprejeto: 27.06.2013           Objava: UL 58/2013 – 08.07.2013
Velja od: 09.07.2013

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPC Žirovnica
Sprejeto: 17.06.2010          Objava: UL 50/10 – 24.06.2010
Velja od: 25.06.2010

Program opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.07.2005
Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijo in čistilno napravo za območje Občine Žirovnica
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 – 16.08.2005
Velja od: 17.08.2005           Velja do: 20.11.2011

Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno komunalno infrastrukturo za območje zazidalnega načrta Moste – M1
Sprejeto: 12.07.2005
Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Moste – M1
Sprejeto: 12.07.2005          Objava: UL 77/05 – 16.08.2005
Velja od: 17.08.2005           Velja do: 21.05.2011


Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
Sprejeto: 18.12.2003          Objava: UVG 41/03 – 30.12.2003
Velja od: 01.01.2004           Velja do: 18.06.2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
Sprejeto: 03.02.2005          Objava: UVG 3/05 – 15.02.2005
Velja od: 23.02.2005           Velja do: 18.06.2011
Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
Sprejeto: 29.10.2001          Objava: UL 88/01 – 09.11.2001
Velja od: 17.11.2001           Velja do: 18.06.2011