Kljub času dopustov in počitnic se v občini Žirovnica izvaja več manjših in en večja investicija.

Na Rodinah se gradi nov propust (mostiček), ki bo izboljšal pretočnost prometa na relaciji Rodine-Hraše. Prav tako potekajo dogovori s sosednjo občino Radovljica, da bi nekoliko razširili tudi del ceste, ki sicer poteka na območju Radovljice in sicer od cesarske ceste do Hraš. Dela gredo proti koncu v naslednjih dneh se pričakuje asfaltiranje in postavitev ograje na propustu.

V Žirovnici, v Rebru,  obnavljamo oporne zidove starega vodohrana, ki služi kot rezerva za nemoteno dobavo vode. Zaradi vpliva okolja in starosti so bili zidovi že v slabem stanju in potrebni obnove.

V Mostah pri spomeniku talcem obnavljamo oporni zid, ki je prav tako zaradi vplivov okolja, predvsem pa zaradi letnice izdelave bil potreben obnove. V tem primeru gre za manjši del zidu, večji del rekonstrukcije zidu pod bivšo gostilno pod Stolom nas čaka v naslednjih letih. Analiza Zavoda za raziskavo materialov iz Ljubljane je namreč pokazala, da bo potrebna sanacija celotnega dela opornih zidov na tem območju. Tudi tu gredo dela proti koncu in v kakšnem tednu bo vzpostavljen normalni prometni režim.

 

Na Bregu pa gre počasi proti koncu gradnja kanalizacijskega sistema, meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, javne razsvetljave in s strani partnerjev polaganje vodov za Telemach, Telekom in Elektro Gorenjska. Konec meseca avgusta se bo polagal še grob asfalt in nato sredi septembra še fina plast. Prav tako bo dokončan pločnik do Brega in otok za umirjanje prometa. Na sredini vasi, kjer obrača šolski avtobus pa bomo vzpostavili t.i. cono umirjenega prometa. S tem bo ena večjih investicij v vrednosti skoraj 1,3 mio EUR zaključena, pridobili pa bomo moderno infrastrukturo in nekoliko izboljšano prometno varnost.

Konec septembra se bo urejala okolica, bankine, vzpostavitev v provotno stanje in sanacija obvozne ceste ob avtocesti, ki se je zaradi upoabe preveč “razširila” v zasebna zemljišča.

Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za potrpežljivost in sodelovanje.

 

Zaenkrat še ni nobenih komentarjev.

Vaš komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z (*).